Тематика: хореографічне мистецтво

Керівник: Сассе Соломія Станіславівна

 Мета: Ознайомлення з крізними стилями та напрямками танцю, оволодіння навичками класичного, народно-сценічного та сучасного танців, набору різноманітних сценічних рухів, комбінацій, танців. 

 

Тематика: Правознавство

 Керівник: Фалатюк Тетяна Олександрівна

Мета: Поглибити і сформувати системне уявлення в учнів про державу, право як основні засоби впорядкування суспільних відносин, розвивати вміння використовувати їх у практичному житті, захищаючи права людини в сучасному суспільстві.

 

 Тематика: Декоративно-прикладне мистецтво

 Керівник: Ющук Ірина Василівна

Мета: Ознайомлення дітей з основами декоративно-ужиткового мистецтва, моделювання й конструювання виробів; оволодіння поняттями, знаннями про матеріали й інструменти, ознайомлення з техніками вишивки.

 

Тематика: хореографічне мистецтво

 Керівник: Сассе Соломія Станіславівна

 Мета: Формування компетентної особистості в процесі хореографічного естрадного мистецтва. Ознайомлення з кращими зразками світової й вітчизняної класичної та естрадної музичної культури; різними стилями та напрямками танцю, оволодіння навичками класичного, народно-сценічного та сучасного танців, набору різноманітних сценічних рухів, комбінацій, танців. 

 

Тематика: вокал

 Керівник: Янушкевич Ольга Миколаївна

 Мета: Метою роботи гуртка є формування в учнів культури співу, поведінки, створення умов для самореалізації і самовдосконалення кожного учня, загальний музичний розвиток, вміння застосовувати отримані знання в музикуванні, побуті, художній діяльності.

 

 

Тематика: валеологія

Керівник: Куба Зінаїда Олександрівна

 Мета: Курс зосереджено на вирішення проблеми «Як бути здоровим?», превентивність поведінки підлітка з урахуванням його вікових особливостей (зокрема, паління, вживання алкоголю та наркотичних речовин, ранні нерозбірливі статеві стосунки).

 

Тематика: Безпека руху - превентивний

Керівник: Сомова Тетяна Василівна

Мета: Метою роботи гуртка є опрацювання теоретично та практично ситуацій з тієї чи іншої теми, ведення профілактичної роботи з безпеки дорожнього руху у своїй школі та підшефних дитячих закладах.

 

 Тематика: суспільствознавчі дисципліни

Керівник: Фалатюк Тетяна Олександрівна


Мета: Створити умови для виховання людини, для якої демократичне громадянське суспільство є осередком для розкриття її творчих можливостей, задоволення особистих та суспільних інтересів. Визначальною характеристикою такої людини має бути громадянство - усвідомлення власної ролі в житті суспільства, активне прагнення до його вдосконалення у відповідності до демократичних норм і цінностей.
Тематика: Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво

 Керівник: Сопрун Андрій Олександрович

 Мета: Оволодіння знаннями про різні конструкційні матеріали, види, властивості, способи декорування різних виробів; навчити виготовляти картинки, панно та 


декоративні вироби і сувеніри у різних техніках; задоволення потреби особистості у творчій самореалізації.

  

 

Тематика: творчий розвиток особистості

Керівник: Фалатюк Тетяна Олександрівна

 

Мета: Головним завданням роботи гуртка є спрямованість на розвиток творчої особистості, надання дітям можливості вільного розвитку, підвищення свого інтелектуального рівня, створення мотивації до самовдосконалення.  

 

 Тематика: література

Керівник: Шумський Марк Леонідович

Мета: Метою роботи гуртка є створення оптимальних умов для саморозвитку і самореалізації вмінь і здібностей філологічно обдарованих учнів.

 

  

Тематика: військово-патріотичний

Керівник: Даніловський Вадим Сергійович

 Мета: Забезпечення активної участі молоді в обороно-масовій роботі,виховання учнів у дусі патріотизму та готовності до захисту своєї країни, до служби у Збройних Силах України. Навчанням молоді основам і правилам стрільби з пневматичної зброї також виконання учнями розрядних нормативів.

 

 Тематика: вокально-хорове мистецтво

 Керівник: Хутченко Ольга Петрівна

Мета: Ознайомлення дітей з основами вокального співу. Виховувати почуття патріотизму до рідної України, її народу. Вивчати історію України в піснях.

 

Тематика: Іноземні мови

Керівник: Очеретна Людмила Володимирівна, Капустюк Яна Анатоліївна, Панібратюк Лариса Ігорівна 

Мета: Сприяти оволодінню учнями основ іншомовного спілкування, що зумовлює досягнення учнями достатнього рівня комунікативної компетенції; виробляти вміння адаптуватися в іншомовному середовищі; формувати загально навчальні компетенції 


НОВИНИ ШКОЛИ