Гуртки при комунальному закладі «Вінницький ліцей №10» 2021-2022 навчального року

 

 

 Патріотичні пісні

Тематика: вокально-хорове мистецтво

 Керівник: Нікіфорова Наталія Миколаївна

Мета: Ознайомлення дітей з основами вокального співу. Виховувати почуття патріотизму до рідної України, її народу. Вивчати історію України в піснях.

 

 

 

«Основи електропостачання та енергозбереження»

Тематика: еколого-економічне виховання

Керівник: Яремчук Оксана Борисівна

Мета: виховання свідомого та відповідального майбутнього споживача теплової та електричної енергії, який розуміє проблеми енергопостачальних

підприємств та підтримує їх своїми діями: зберігає і раціонально використовує тепло та електрику й своєчасно сплачує за отримані послуги.

 

 

 

 

Step-aerobics

Тематика: здоровий спосіб життя

Керівник: Півторак Наталія Юріївна

Мета: зміцнення здоров'я та оптимальний фізичний розвиток дітей, навчання їх різним видам аеробних навантажень і основним руховим діям, розвиваючи фізичні здібності із урахуванням фізіологічних особливостей

вихованців.

 
 
 

 ЮІР

Тематика: Безпека руху - превентивний

КерівникСомова Тетяна Василівна

Мета: Метою роботи гуртка є опрацювання теоретично та практично ситуацій з тієї чи іншої теми, ведення профілактичної роботи з безпеки дорожнього руху у своїй школі та підшефних дитячих закладах.

 

 

 

Ансамбль танцю «Цьомочки»

Тематика: хореографічне мистецтво

 Керівник: Сассе Соломія Станіславівна

 Мета: Формування компетентної особистості в процесі хореографічного естрадного мистецтва. Ознайомлення з кращими зразками світової й вітчизняної класичної та естрадної музичної культури; різними стилями та напрямками танцю, оволодіння навичками класичного, народно-сценічного та сучасного танців, набору різноманітних сценічних рухів, комбінацій, танців. 

 

 

 

Ансамбль танцю «Strong»

Тематика: хореографічне мистецтво

Керівник: Сассе Соломія Станіславівна

 Мета: Ознайомлення з крізними стилями та напрямками танцю, оволодіння навичками класичного, народно-сценічного та сучасного танців, набору різноманітних сценічних рухів, комбінацій, танців. 


«Школа безпеки»

Тематика: військово-патріотична

Керівник: Шинкарук Зореслава Іванівна

Мета: національно -патріотичне виховання підростаючого покоління,

формування особистості - патріота і громадянина, стійкої мотивації на

необхідність безпечної життєдіяльності та здорового способу життя, придбання

і закріплення навичок дій в небезпечних ситуаціях різного походження.

 

Літературна студія «Живе слово»

Тематика: література

КерівникШумський Марк Леонідович

Мета: Метою роботи гуртка є створення оптимальних умов для саморозвитку і самореалізації вмінь і здібностей філологічно обдарованих учнів.

 

 

 

Ти і закон

Тематика: Правознавство

 КерівникФалатюк Тетяна Олександрівна

Мета: Поглибити і сформувати системне уявлення в учнів про державу, право як основні засоби впорядкування суспільних відносин, розвивати вміння використовувати їх у практичному житті, захищаючи права людини в сучасному суспільстві.

 
  
 «Сучасне декорування»

Тематика: Декоративно-прикладне мистецтво

 Керівник: Гандурський Сергій Антонович

Мета: Ознайомлення дітей з основами декоративно-ужиткового мистецтва, моделювання й конструювання виробів; оволодіння поняттями, знаннями про матеріали й інструменти, ознайомлення з техніками вишивки.
 
 

ДЮП «Запобіжник»

Тематика: превентивне виховання

Керівник: Артемчук Аліна Олегівна

Мета: ознайомлення учнів з діяльністю оперативно-рятувальної служби України та правилами безпеки; засобів пожежогасіння, формування умінь діяти у надзвичайних ситуаціях, формування умінь надавати першу долікарську допомогу

 

 

 Екологічний гурток «Екошкола»

Тематика: ековиховання

КерівникМудрак Олександр Васильович

Мета: залучити дітей до вирішення актуальних проблем екології, поглибити знання з екології, біології, географії, залучити до проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища, формування екологічної культури особистості, набуття навичок досвіду в розв'язанні екологічних проблем і передбачення наслідків особистої діяльності.

 

 

«Ерудит»

Тематика: творчий розвиток особистості

Керівник: Фалатюк Тетяна Олександрівна

Мета: Головним завданням роботи гуртка є спрямованість на розвиток творчої особистості, надання дітям можливості вільного розвитку, підвищення свого інтелектуального рівня, створення мотивації до самовдосконалення.

 

 

«Юні митці»
Тематика: образотворче мистецтво

Керівник: Сопрун Андрій Олександрович

Мета: створення умов для творчого розвитку дитини засобами образотворчого

мистецтва.


 
Шкільний валеологічний клуб «Едвайс»

Тематика: валеологія

КерівникКуба Зінаїда Олександрівна

 Мета: Курс зосереджено на вирішення проблеми «Як бути здоровим?», превентивність поведінки підлітка з урахуванням його вікових особливостей (зокрема, паління, вживання алкоголю та наркотичних речовин, ранні нерозбірливі статеві стосунки).
 
 

 Шкільна редакція «Вісник добрих новин»

Тематика: журналістика

Керівник: Левицька Лариса Василівна 

Мета: формування у дітей початкових знань і умінь у галузі журналістської діяльності, розвитку соціальної компетентності, становлення суб'єктної позиції дитини, видання шкільної газети.

 

 

«Захисник»

Тематика: військово-патріотичний

Керівник: Даніловський Вадим Сергійович

 Мета: Забезпечення активної участі молоді в обороно-масовій роботі, виховання учнів у дусі патріотизму та готовності до захисту своєї країни, до служби у Збройних Силах України. Навчанням молоді основам і правилам стрільби з пневматичної зброї також виконання учнями розрядних нормативів. 

 

«Краєзнавці-екологи»

Тематика: екологічне краєзнавство

Керівник: Мудрак Олександр Васильович

Мета: набуття особистістю компетентностей у процесі занять екологічним краєзнавством і туризмом.


«Спілкуємось англійською»

Тематика: Іноземні мови

КерівникПухтіцька Наталія Олександрівна, Тумко Олена Олександрівна, Мотовильник Ірина Борисівна

Мета: Сприяти оволодінню учнями основ іншомовного спілкування, що зумовлює досягнення учнями достатнього рівня комунікативної компетенції; виробляти вміння адаптуватися в іншомовному середовищі; формувати загально навчальні компетенції    

 

 

«Я і психологія»

Тематика: практична психологія

Керівник: Шуй Наталя Вікторівна

Мета: ознайомлення учнів із науковими основами психологічних знань, вивчення природи таких психічних процесів, як мислення, увага, пам'ять, воля, емоції, темперамент, характер, інтереси, здібності, та застосовування даних теоретичних знань у вивченні власних особливостей особистості, її корекції, підвищення психологічної культури сучасної молоді.

 

 

 

«Робототехніка»

Тематика: алгоритмізація та програмування
Керівник: Берикул Надія Вікторівна
Мета: створення для учнів умов для вивчення основ алгоритмізації та програмування роботів MBot, розвиток науково-технічного та творчого потенціалу особистості дитини, реалізація міжпредметних зв'язків з математикою, фізикою та інформатикою

 

 


 


НОВИНИ ШКОЛИ