НОВИНИ
Реєстр  

ЗАТВЕРДЖЕНО   

наказом Міністерства економіки України 30 січня 2009 року № 61

 

РЕЄСТР

отриманих тендерних (цінових) пропозицій

 

•1.   Замовник:

•1.1. Повне найменування

Заклад «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 м. Вінниці»

•1.2. Місцезнаходження

м. Вінниця, вул. Стахурського. 22

•1.3. Відповідальний за проведення торгів

______Куца С.В.____________________________________________

                                         (прізвище, ініціали)

телефон__46-53-02____________

телефакс _____________________

•2.   Процедура торгів щодо закупівлі

(назва предмета закупівлі відповідно до пунктів 3,4 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (із змінами).

______Послуги шкільних їдалень____________________________________

•3.   Вид процедури закупівлі

_______Запит цінових пропозицій___________________________________

 

•4.       

№ з/п

Дата, час і спосіб отримання (особисто або поштою тощо)

Повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ініціали (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, який надав тендерну (цінову) пропозицію

Дотримання передбачених у тендерній документації (запиті щодо цінових пропозицій) вимог щодо форми подання тендерної (цінової) пропозиції

Підпис особи, що зареєструвала тендерну (цінову) пропозицію та підпис особи, що передала її особисто (якщо передано особисто)

1.

Особисто 07.06.2010р

11год 30хв

Державне комунальне підприємство громадського харчування «Школяр»            

м. Вінниця,

вул. Островського, 31, тел. 61-79-30

Всі необхідні документи, передбачені тендерною документацією наявні та правильно оформлені

 

2.

Особисто 07.06.2010р

08год 30хв

Державне комунальне підприємство громадського харчування «Меридіан» 21030 м. Вінниця,

пр. Юності, 30

Всі необхідні документи, передбачені тендерною документацією наявні та правильно оформлені

 

3.

Особисто 07.06.2010р

08год 30хв

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Технобудпроект»

м. Вінниця,

вул. Келецька 111.

 

Всі необхідні документи, передбачені тендерною документацією наявні та правильно оформлені

 

•5.   Інша інформація

_________________________________________________________________

•6.    Прийняття тендерних (цінових) пропозицій закінчилося ___07.06.2010 р.____

                                                                                                 (дата, час)

________________________________

                   (підпис секретаря)

________________________________

    (підпис голови тендерного комітету)

                  

                   М.П.

 


Дата: 2014-06-18 19:11:44НОВИНИ ШКОЛИ